Seminarium "Transport szynowy w obsłudze aglomeracji"

O tym jak kolej jest postrzegana przez pasażerów, ale także jak funkcjonują punkty przesiadkowe w Krakowie, a nawet jaki średnio czas potrzebny jest na wejście i zejście na peron przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki można było usłyszeć 18 stycznia 2024, na pierwszym seminarium z cyklu „Transport szynowy w obsłudze aglomeracji”.

Seminarium przygotowane zostało przez studentów kierunku Transport II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej, specjalności Transport miejski oraz Transport kolejowy pod opieką dr inż. Aleksandry Ciastoń-Ciulkin i mgr inż. Mariusza Sobonia z Katedry Systemów Transportowych.

W ramach prezentacji, studenci podzieleni na 5-osobowe zespoły opracowali rozbudowaną analizę funkcjonowania czterech przystanków i stacji kolejowych, wyróżniających się odmienną specyfiką w zakresie ruchu oraz lokalizacji - były to: Kraków-Batowice, Kraków-Bonarka, Kraków-Sanktuarium i Kraków-Złocień. Dodatkowym punktem programu była prelekcja dotycząca najnowszego przystanku kolejowego w Krakowie: Kraków-Grzegórzki opracowana przez studentów specjalizacji Transport Miejski w ramach przedmiotu Infrastruktura podsystemów transportu pasażerskiego.

W wydarzeniu udział wzięła ponad setka słuchaczy. Oprócz pracowniów i studentów PK, na sali obecni byli również przedstawiciele Departamentu Infrastruktury Drogowej i Transportu Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, Kolei Małopolskich oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie. Nie zabrakło również przedstawicieli Koła Naukowego Transportu TRANSIT.

Dziękujemy za obecność na wydarzeniu i zapraszamy ponownie na kolejne edycje seminarium!

 

Wykonanie: MAPRIT, 2018