Formatka pracy dyplomowej

Formatka dla pracy dyplomowej dla studentów kierunków Transport i Budownictwo.

Studenci kierunków międzywydziałowych Gospodarka przestrzenna oraz Inżynieria czystego powietrza korzystają z formatek rekomendowanych przez dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Wykonanie: MAPRIT, 2018