Historia

Katedra Systemów Transportowych powstała 1 września 2017 roku w wyniku połączenia Zakładu Systemów Komunikacyjnych i Zakładu Transportu. Katedra działa w ramach Instytutu Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu pod kierownictwem dra hab. inż. Andrzeja Szaraty, prof. PK.

Zakład Systemów Komunikacyjnych powstał w 1990 r. pod kierunkiem dra inż. Andrzeja Rudnickiego. W międzyczasie przekształcił się w Katedrę Systemów Komunikacyjnych działającą w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej. W roku 2014 kierownikiem jednostki, która na nowo stała się Zakładem został obecny kierownik KST dr inż. Andrzej Szarata.

Historia drugiej z jednostek, która weszła w skład Katedry Systemów Transportowych sięga roku 1975 i wiąże się z powołaniem Instytutu Organizacji i Techniki Transportu Kolejowego. Instytut ten powołany został decyzją Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 20 września 1975 r. Zadanie zorganizowania Instytutu powierzono prof. kontr. dr inż. Edwardowi Perykaszy, który równocześnie został mianowany jego pierwszym dyrektorem. Do końca 1975 roku rozpoczęło prace w Instytucie 6 nauczycieli akademickich, w tym trzech przeniesionych z Instytutu Dróg, Kolei i Mostów (mgr inż. Andrzej Chyba, mgr inż. Ewa Majchrowska, mgr inż. Stanisław Nawrocki) oraz trzech z Zespołu Problemowego d.s. Eksploatacji i Budownictwa Kolejowego DOKP (dr inż. Czesław Bąk, dr inż. Antoni Brońka, mgr inż. Wiesław Starowicz). Organizację sekretariatu Instytutu powierzono doświadczonej pracownicy administracji uczelni Marii Grabowskiej. Wzrost zadań Instytutu i związany z tym szybki przyrost liczby zatrudnionych w nim pracowników przyczynił się do powstania w 1978 roku struktury wewnętrznej Instytutu. Został utworzony Zakład Organizacji Procesów Transportowych pod kierunkiem dr inż. Czesława Bąka oraz Samodzielny Zespół Eksploatacji Urządzeń Sterowania Ruchem kierowany przez mgr inż. Mieczysława Baryluka. Z dniem 31 sierpnia 1990 r. Instytut Organizacji i Techniki Transportu Kolejowego został rozwiązany. Zakład Organizacji Procesów Transportowych został przekształcony w Zespół Dydaktyczno-Naukowy Organizacji Transportu Kolejowego, a pracownicy Samodzielnego Zespołu Eksploatacji Urządzeń Sterowania Ruchem zostali przeniesieni do Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki. Od 1 lutego 1992 Zespół otrzymał nazwę Samodzielnego Zakładu Organizacji Transportu Kolejowego (E7).

Samodzielny Zakład Organizacji Transportu Kolejowego zakończył swą działalność na Wydziale Inżynierii Elektrycznej z dniem 30 września 1994 r. Jego pracownicy stanęli do konkursu na uzyskanie zatrudnienia w Samodzielnym Zakładzie Organizacji Transportu organizowanym na Wydziale Inżynierii Lądowej. Od tamtego okresu Zakład działał w ramach tego Wydziału. Od tego okresu Zakład zmieniał swą strukturę organizacyjną, początkowo jako samodzielny zakład działał pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Adamskiego, w roku 2001 podzielił się na dwa zakłady, Zakład Zarządzania i Sterowania w Transporcie i Logistyce, którym kierował prof. dr hab. Andrzej Adamski oraz Zakład Organizacji i Ekonomiki Transportu, którym kierował dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. PK.  Od dnia 1 września 2013 r. oba zakłady połączyły się w jeden Zakład Transportu, którego kierownikiem była dr hab. inż. Lidia Żakowska. Zakład do czasu powstania KST działał w strukturach Instytutu Zarządzania w Budownictwie i Transporcie.

Wykonanie: MAPRIT, 2018