Oferta B+R

Katedra Systemów Transportowych posiada bardzo szeroką ofertę współpracy w ramach działań badawczo – wdrożeniowych. Mamy na swoim koncie kilkadziesiąt zrealizowanych prac badawczych, planistycznych i projektowych w obszarze szeroko rozumianego planowania układów komunikacyjnych.

Nasz zespół tworzą nieprzeciętni ludzie, którzy w swoich własnych badaniach naukowych podejmują aktualne tematy badawcze, które następnie są podstawą do działań wdrożeniowych. Takie podejście sprawia, że nasze opracowania są zawsze „na czasie”. Nasz zespół to perfekcyjne połączenie doświadczenia z młodością.

Nasza oferta obejmuje wykonywanie opracowań takich jak:

  • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie problematyki transportowej

  • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w zakresie problematyki transportowej

  • polityki transportowe dla miast i regionów

  • samodzielne studia komunikacyjne dla celów planistycznych

  • kompleksowe pomiary i ocena jakości funkcjonowania komunikacji zbiorowej

  • kompleksowe badania ruchu (KBR)

  • prognozy ruchu drogowego

  • analizy efektywności ekonomicznej i funkcjonalnej rozwiązań transportowych

  • opinie i ekspertyzy dotyczące wykonanych prac z zakresu układów komunikacyjnych

  • plany mobilności dla instytucji

W pracach badawczych wykorzystujemy najnowsze wersje programów komputerowych VISUM, VISSIM, Statgraphics, Mathematica, AutoCAD i innych.

Zapraszamy do współpracy!

Wykonanie: MAPRIT, 2018