Koło naukowe TRANSIT

Otoczenie transportowe stanowi kluczowy element współczesnej gospodarki, wymagając ciągłego doskonalenia i adaptacji. Z myślą o pogłębianiu wiedzy oraz rozwijaniu umiejętności z obszaru transportu i logistyki, w roku akademickim 2019/2020 powstało Koło Naukowe TRANSIT. Jesteśmy zrzeszeniem pasjonatów branży, których celem jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań, promowanie najnowszych osiągnięć naukowych oraz integrowanie środowiska akademickiego z praktyką zawodową. Opiekunami Koła Naukowego są dr inż. Jan Aleksandrowicz oraz mgr inż. Mariusz Soboń. Członkowie Koła to studenci oraz doktoranci Politechniki Krakowskiej.

Zarząd Koła stanowią studenci kierunku Transport na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, są to:

 • inż. Jakub Florczykiewicz - prezes
 • Joanna Staszkiewicz - zastępca prezesa
 • Jan Adamaszek
 • Małgorzata Bień
 • Kacper Kolbusz

Działalność Koła Naukowego opiera się na trzech głównych filarach, są to:

 • Edukacja i Rozwój Kompetencji - Nasze Koło skupia się na dostarczaniu wartościowej edukacji i rozwijaniu kompetencji swoich członków. Organizujemy różnorodne wykłady oraz spotkania z zakresu transportu, logistyki oraz pokrewnych dziedzin. Dążymy do stworzenia środowiska, w którym studenci i pasjonaci branży mają dostęp do aktualnej wiedzy oraz zdobywają praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego funkcjonowania w dynamicznym świecie transportu i logistyki. 
 • Badania Naukowe i Innowacje - Jesteśmy dedykowani rozwijaniu badań naukowych w obszarze transportu i logistyki. Realizujemy ambitne projekty, które integrują teorię z praktyką, przyczyniając się do postępu w rozwoju naszego otoczenia. Nasze Koło pełni rolę platformy wspierającej kreatywność i innowacyjność, zachęcając członków do aktywnego udziału w projektach badawczych, co prowadzi do generowania nowych rozwiązań i pomysłów.
 • Tworzenie Sieci Społecznościowej i Współpraca - Koło Naukowe to platforma do wymiany myśli, poglądów oraz spostrzeżeń. W czasie spotkań, jak i między nimi, jego członkowie podejmują dyskusje na tematy związane ze swoim tokiem studiów, jak i na tematy daleko poza ten tok idące. Wzajemny szacunek oraz szanowanie odmiennych zdań pozwala na merytoryczne dyskusje, które sprawiają, że członkowie Koła stają się lepszymi przyjaciółmi, lepszymi inżynierami oraz lepszymi ludźmi.

Bierzemy udział w wielu projektach, niektóre z nich to:

 • Kompleksowe Badanie Ruchu W Krakowskim Obszarze Metropolitalnym 2023
 • Opracowanie studialne dotyczące mobilności na osi pn. – pd. od strony Katowic, w tym m.in. Siemianowic Śl., Czeladzi, Wojkowic, Rogoźnika, Piekar Śl., Bobrownik i Dobieszowic oraz dzielnic Będzina i Chorzowa
 • Posterowa Sesja Kół Naukowych

Koło Naukowe aktywnie uczestniczy w Konferencjach Naukowych w całej Polsce. Członkowie TRANSITu wysyłają swoje prace naukowe, aby podzielić się swoją szeroką wiedzą. Ich starania są często doceniane przez eksperów - studenci Politechniki Krakowskiej często zajmują wysokie lokaty w ogólnopolskich konkursach na najlepsze referaty. Pomagają w tym spotkania organizowane przez Koło Naukowe, podczas kórych studenci mogą się nauczyć jak powinna wyglądać kompozycja referatów.

Koło Naukowe aktywnie uczestniczy w Konferencjach Naukowych w całej Polsce. Członkowie TRANSITu wysyłają swoje prace naukowe, aby podzielić się swoją szeroką wiedzą. Ich starania są doceniane przez eksperów - studenci Politechniki Krakowskiej często zajmują wysokie lokaty w ogólnopolskich konkursach na najlepsze referaty. Pomagają w tym spotkania organizowane przez Koło Naukowe, podczas kórych studenci mogą się nauczyć jak powinna wyglądać kompozycja referatów oraz w jaki sposób je przedstawiać, aby zaciekawić odbiorcę danym tematem.

Jeśli jesteś studentem zainteresowanym transportem i logistyką, serdecznie zapraszamy do dołączenia do naszej społeczności. Bez względu na poziom doświadczenia czy rok studiów, Koło Naukowe TRANSIT oferuje Ci możliwość rozwijania się, uczestnictwa w ciekawych projektach oraz nawiązywania wartościowych kontaktów zawodowych.

Więcej informacji dotyczących bieżącej działalności TRANSITu można znaleźć na Facebooku i Instagramie.

Wykonanie: MAPRIT, 2018