Koła naukowe

Przy Katedrze Systemów Transportowych działają dwa koła naukowe:

Pierwsze z nich (KNSK) założone w 2013 roku zrzesza studentów kierunków transport, budownictwo, gospodarka przestrzenna i architektura, zaś w zakres jego zainteresowań wchodzą zagadnienia związane z transportem pasażerskim i urbanistyką, w szczególności:

 • modelowanie podróży,
 • transport miejski,
 • transport w urbanistyce,
 • zarządzanie mobilnością,
 • parkowanie.

Wśród dotychczasowych projektów powziętych przez KNSK znajdują się m.in.:

 • koncepcja tramwaju w Alejach Trzech Wieszczów w Krakowie,
 • koncepcja buspasa w ulicy Pilotów i Olszyny w Krakowie,
 • koncepcja zagospodarowania przestrzennego i obsługi transportowej dla obszaru Kraków Czyżyny,
 • koncepcja obsługi transportowej podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016,
 • koncepcja uspokojenia ruchu na osiedlu Julianów w Łodzi.

KNSK jest także inicjatorem ogólnopolskich wydarzeń, takich jak: Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Transportu KOKONAT (2014, 2015, 2016, 2017, 2019) oraz Ogólnopolska Konferencja i Warsztaty Transportowo-Urbanistyczne PRZEPIS NA MIASTO (2017, 2018). Rokrocznie organizowane są także uczelniane warsztaty transportowo-urbanistyczne RIPARI URBO - NAPRAW MIASTO! (2015, 2016, 2017, 2018).

Koło naukowe TiLOG zrzesza studentów kierunku transport, zainteresowanych tematyką:

 • logistyki,
 • spedycji.

Koło od 10 lat organizuje Dni Transportu, czyli ogólnopolską konferencję studencką poświęconą branży TSL.

Wykonanie: MAPRIT, 2018