Wycieczka do Philip Morris

W dniu 13.04.2023 r. odbyły się dwie wycieczki techniczne do zakładów produkcyjnych Philip Morris Polska S. A. Wizytę zorganizowano dla studentów II roku studiów magisterskich, kierunek Transport Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej profili: Logistyka w przedsiębiorstwie i Zarządzanie łańcuchami dostaw.

Przedsiębiorstwo jest częścią Philip Morris International, firmy tytoniowej, mającej według producenta, swoje produkty na około 180 rynkach i zatrudniającej ponad 79800 osób. W kraju funkcjonują 4 spółki zależne PMI, zatrudniające ponad 3000 pracowników w Krakowie i Warszawie, jak również w centrach dystrybucyjnych na terenie Polski. Studenci mieli możliwość poznania m. in.: technologii produkcji wyrobów tytoniowych, obejrzenia nowoczesnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych na liniach produkcyjnych i w logistyce,  zwiedzenia wielu hal produkcyjnych, magazynu wysokiego składowania, rozmowy i zadawania pytań związanych z produkcją i logistyką. Wycieczki zorganizował i przygotował dr inż. Waldemar Parkitny.

 

fot. Grzegorz Fober