PTZ 2022

Szanowni Państwo!

 

Konferencja naukowo – techniczna nt.: Aktualne problemy transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2022 odbędzie się w dniach 8 – 9 września 2022 roku w Krakowie. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale Katedry Systemów Transportowych w Politechnice Krakowskiej oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Więcej szczegółów w Komunikacie nr 1.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

 

  • Innowacyjne rozwiązania dla transportu publicznego wspierające integrację, dostępność przestrzenną i jakość obsługi.
  • Wykorzystanie pojazdów elektrycznych w obsłudze transportowej miast i aglomeracji: e – mobilność, energochłonność i bezpieczeństwo.
  • Transport zbiorowy w małych i średnich gminach.
  • Rola transportu zbiorowego w poprawie jakości życia w miastach.
  • Rola informacji w transporcie zbiorowym.
  • Transport publiczny w aspekcie nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19

 

PATRONAT MEDIALNY

 

Patronat medialny nad konferencją sprawuje czasopismo Transport Miejski i Regionalny

 

MIEJSCE KONFERENCJI

 

Konferencja odbędzie się w dniach 8 września – 9 września 2022 roku w Hotelu Ibis Styles Kraków East ul. Bulwarowa 35a, Kraków Nowa Huta.

 

ZGŁOSZENIA

 

Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest wypełnienie FORMULARZA ON-LINE lub KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA dostępnych na stronie SITK oraz dokonanie wpłaty 1390,00 + VAT 23% za osobę na konto SITK RP Oddział w Krakowie, 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11, Bank PEKAO S.A. nr 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do 20 sierpnia 2022 roku. Przy wpłacie do 10 lipca 2022 roku przysługuje rabat w wysokości 100,00 zł, cena po rabacie 1290,00 zł + VAT 23% za osobę.

Na przelewie prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji lub numer faktury VAT.

Wykonanie: MAPRIT, 2018